Co 4-ty przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w terminie. Wciąż wiele przedsiębiorstw finansuje dłużników.

Co 4-ty przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązywać się ze swoich zobowiązań w terminie. Wciąż wiele przedsiębiorstw finansuje dłużników.