Pragma Inkaso SA w rankingu Gepardów Biznesu 2016 i Brylantów Polskiej Gospodarki 2016