Pozew

Pozew

Pismo procesowe wszczynające proces sądowy. Pozew musi zostać wniesiony przez osobę uprawnioną do wytoczenia powództwa (powoda) przeciwko określonej osobie (pozwanemu).