Upadłość

Upadłość

Orzeczenie sądu stwierdzające, że dane przedsiębiorstwo nie może wypełniać swoich zobowiązań. Procedura upadłościowa może zostać wszczęta na wniosek wierzycieli lub samego dłużnika.