Poradnik finansowy

Porady

Przedawnienie długu czyli ile przedsiębiorca ma czasu na dochodzenie roszczeń

Można przewrotnie powiedzieć, że prawo chroni tych, którzy mają wiedzę na jego temat. Części wierzycieli może się to wydać niesprawiedliwe, bo nikt nie przeprowadza dla...

Windykuj – nie czekaj!

Zgodnie z wszelkimi prognozami w bieżącym roku powinniśmy spodziewać się wzrostu gospodarczego na poziomie 3 % PKB. Czynnikiem odpowiedzialnym za odczuwalną już poprawę jest wzrost...

Wierzytelności wymagalne sposobem na gotówkę

Publikowane z początkiem tego roku raporty, analizy i prognozy dają powody do optymizmu. Analitycy spodziewają się wzrostu PKB, a przedsiębiorcy oceniają sytuację najlepiej od wielu...

Czy dłużnik może zostać klientem windykatora?

Czy jest możliwa sytuacja, aby dłużnik został klientem firmy, która prowadziła wobec niego działania windykacyjne? Teoretycznie sytuacja taka wydaje się raczej nieprawdopodobna. Windykator i dłużnik...

Pytania i odpowiedzi

Zasadniczo proces windykacji dzieli się na trzy etapy: 1) polubowny, 2) sądowy, 3) komorniczy. Windykacja podjęta na etapie polubownym jest najbardziej efektywna. Na tym etapie dochodzi do działań w bezpośrednim otoczeniu dłużnika, osobistych negocjacji i ustalenia harmonogramu spłat.
W razie konieczności uzyskania nakazu zapłaty PRAGMA bierze na siebie koszt reprezentowania wierzyciela przed sądem oraz prowadzi kompleksowo postępowanie. Na etapie egzekucji komorniczej przedstawiciel PRAGMA bierze aktywny udział w czynnościach wskazując składniki majątkowe dłużnika pozwalające na zaspokojenie długu.

Każdy Klient PRAGMA ma przypisanego Opiekuna, który posiada wszystkie informacje dotyczące przebiegającego procesu windykacyjnego. Opiekun przygotowuje dla wierzyciela raporty z działań oraz na bieżąco odpowiada na jego pytania. Z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji stworzyliśmy także „strefę klienta”. Nasi klienci posiadają dostęp on-line do prowadzonych postępowań.

Działania prowadzone przez PRAGMA wyróżnia duża skuteczność, która jest wynikiem intensywnie prowadzonych działań w terenie. Nasze działania prowadzimy na terenie całego kraju.  Rozbudowane działy – dział windykacji i dział prawny obsługują tysiące przejętych wierzytelności, a także postępowań sądowych i komorniczych. W odróżnieniu od naszej konkurencji kredytujemy opłaty sądowe za pozwy naszych klientów.

Tak. PRAGMA przeprowadza procesy restrukturyzacyjne zadłużenia przedsiębiorstw. W uproszczeniu proces ten polega na przejęciu zobowiązań dłużnika od jego wierzycieli i rozłożeniu spłaty na raty, pozwalające na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. W przypadku zainteresowania taką usługą prosimy o kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, telefoniczny lub mailowy.

Co do zasady tak. Natomiast jeśli windykacja została zlecona w oparciu o umowę przelewu wierzytelności (także powierniczego), przed przekazaniem sprawy PRAGMA należy rozwiązać umowę i dopilnować, aby poprzednia firma doręczyła cesję zwrotną wierzytelności.

Gwarancją są warunki zawarte w umowie. Zawsze przekazujemy Klientowi środki na wskazane konto. Dołączamy wyciąg bankowy lub potwierdzenie dłużnika, z którego wynika jaką kwotę odzyskaliśmy. Bardzo często zdarzają się sytuacje, że dłużnik wpłaca środki na konto wierzyciela. W takich sytuacjach oczekujemy od kontrahenta informacji.  Umowa, którą zawieramy z klientami wymaga z obu stron zaufania i wiarygodności.

Pana roszczenie  jest już przedawnione. Ma Pan oczywiście możliwość skierowania pozwu o zapłatę. Sąd wyda nakaz zapłaty, ale dłużnik może wnieść sprzeciw, w którym podniesie fakt przedawnienia i powództwo zostanie oddalone. Jest  prawdopodobieństwo, że skoro dłużnik miał kilka egzekucji bezskutecznych to nie wniesie on sprzeciwu, wówczas otrzyma Pan prawomocny nakaz i roszczenie znów  będzie podstawne. Nowy bieg przedawnienia wyniesie dziesięć lat.

Na to pytanie nie można jednoznacznie odpowiedzieć. Każda sytuacja jest inna i powinna być traktowana indywidualnie. Firmy windykacyjne zajmujące się profesjonalnie ściąganiem długów dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczonym personelem, dlatego z pewnością zlecenie windykacji będzie skuteczniejsze niż samodzielne podjęcie kroków w odzyskaniu należności.

Jako firma windykacyjna z dużym doświadczeniem wiemy, że takie działania prowadzenia windykacji nie są skuteczne. Naszą dewizą jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem,  dlatego nasze działania są prowadzone w bezpośrednim otoczeniu dłużnika.

Nie. Zasadą działania PRAGMA jest pobieranie prowizji od sukcesu, tzn. ustalonego umownie procentu od wartości spłat od dłużnika.

Tak.  Naszym klientom zapewniamy skredytowanie wpisu sądowego. Ma Pan również możliwość skorzystać  z zastępstwa procesowego i pomocy prawnej. Nasi klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną. W takim przypadku lepiej zlecić odzyskanie wierzytelności profesjonalnej firmie niż samodzielnie ją egzekwować, gdyż może to zepsuć Państwa osobiste relacje z pracownikami firmy dłużnej.

Oddając sprawę do komornika nie ma Pan żadnego wpływu na prowadzone działania egzekucyjne. Zlecając sprawę PRAGMA, ma Pan gwarancję aktywnego uczestnictwa w postępowaniu komorniczym. Bardzo często wskazujemy komornikom ukryty majątek dłużników. Dlatego nasi klienci mają gwarancję uczestnictwa specjalistów w czynnościach komorniczych.

PRAGMA posiada status spółki publicznej, co gwarantuje jej wiarygodność i transparentność. Wysoki kapitał zakładowy 3,680 mln zł oraz kapitał własny w wysokości 57 mln zł zapewnia bezpieczeństwo rozliczeń. Gwarantuje to bezpieczeństwo powierzonych wierzytelności.

PRAGMA zajmuje się nie tylko prowadzeniem działań windykacyjnych, ale również kupnem wierzytelności. Jako spółka z dużym kapitałem obrotowym oferujemy klientom również usługi: faktoringu i finansowania.

Sprzedaż wierzytelności to najlepszy sposób na odzyskanie zamrożonego kapitału. Dzięki temu wierzyciel odzyskuje w ciągu kilku do kilkunastu dni środki, co natychmiastowo poprawia jego płynność.

Na rynku jest wiele kancelarii adwokackich oraz firm zajmujących się windykacją. Minusem kancelarii adwokackich jest brak zespołu windykacji terenowej. Małe firmy windykacyjne nie posiadają natomiast własnych prawników, którzy podejmują działania przed sądem. Często też żądają zapłaty zaliczki na poczet prowadzonego postępowania. PRAGMA posiada 49-osobowy dział dochodzenia roszczeń.

PRAGMA nie wymaga oddawania wszystkich faktur wobec danego kontrahenta. Nasz Klient ma możliwość wskazania faktur, które przekazuje nam do faktoringu. Nasze działania staramy się zawsze prowadzić w sposób elastyczny do potrzeb i wymagań obsługiwanych partnerów biznesowych.

Nie należy narażać się na dodatkowe koszty i blokować płynności finansowej firmy.  Jeżeli jest możliwość to należy sprzedać wierzytelności. Taka sytuacja zapewni w krótkim czasie oczekiwane środki finansowe. PRAGMA stosuje także przyjęcie zlecenia windykacji z opcją zaliczki. Oznacza to, że klient w ciągu kilku dni po podpisaniu umowy wierzyciel otrzymuje środki na poczet przyszłych odzyskanych wpłat od dłużnika.

Tak. Przeprowadzamy proces restrukturyzacji zadłużenia. Proces ten polega na przejęciu zobowiązań dłużnika od jego wierzyciela i rozłożeniu spłaty na raty, co pozwala na dalsze płynne funkcjonowanie Pana przedsiębiorstwa.

Jeśli przedstawi Pan zabezpieczenie dla wypłacanej kwoty, udzielenie pożyczki jest możliwe. Zabezpieczeniem mogą być nieruchomości, ruchomości bądź wierzytelności.

W naszej ofercie faktoringu uproszczonego nie nakładamy na klientów takich wymogów jak banki czy firmy faktoringowe. PRAGMA przyjmuje zlecenia faktoringu nawet wobec jednego kontrahenta.

Strata może stanowić podstawę do odmowy udzielenia faktoringu, ale nie musi. Jeśli ogólna kondycja Pana odbiorcy nie stwarza zagrożeń braku zapłaty, PRAGMA może w takim przypadku sfinansować transakcję.

PRAGMA za wykonane usługi wystawia faktury VAT. Nasi klienci mogą wynagrodzenie spółki zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.

Na stronie internetowej spółki są udostępnione formularze kontaktowe. Po ich wypełnieniu  skontaktuje się z Państwem przedstawiciel naszej firmy.
Zapytanie mogą Państwo przesłać także bezpośrednio na adres mailowy spółki inkaso@pragma.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 32 45 00 100 lub numerem infolinii 801 020 120.
Po przedstawieniu podstawowych informacji dotyczących wierzytelności pracownik przygotowuje dla zainteresowanego Klienta szczegółową indywidualną ofertę.

Formularz kontaktowy na stronie pragma.pl/kontakt i/lub
FAKTORING

tel. +48 32 44 20 200 | mail faktoring@pragma.pl

WINDYKACJA

tel. +48 32 45 00 100 | mail inkaso@pragma.pl

LEASING

tel. +48 32 44 20 280 | mail leasing@pragma.pl

POMOC PRAWNA

tel. +48 32 45 00 100 | mail inkaso@pragma.pl

INFOLINIA

801 020 120

Leasing jest słowem pochodzącym od angielskiego „lease” oznaczającego dzierżawę/najem. Leasing jako rodzaj umowy ma swój początek w latach pięćdziesiątych, nie gdzie indziej, tylko w USA.

Leasing jest formą finansowania, gdzie na mocy umowy jedna strona, czyli leasingodawca (finansujący) przekazuje drugiej stronie, czyli leasingobiorcy (korzystającemu) dobra inwestycyjne. Leasingobiorca w zamian za określone płatności (raty leasingu), otrzymuje prawo użytkowania przedmiotu leasingu i pobierania z tego tytułu pożytków (zarobku). Właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje finansujący (leasingodawca).

Rzeczywistość gospodarcza ukształtowała wiele odmian umów leasingu, które nie poddają się jednej kwalifikacji prawnej i podatkowej. Jest to transakcja w dużej mierze oparta na prawnej zasadzie swobody umów.

Mimo wszystko Polska jest jednym z krajów, który uregulował leasing w Kodeksie Cywilnym:
Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Dla celów podatkowych umowa leasingu opisana jest w szerszy sposób, niż powyższa definicja. Zgodnie z prawem podatkowym umową leasingu jest każda inna umowa, gdzie finansujący oddaje w użytkowanie korzystającemu podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, również grunty.

Leasing operacyjny

Jest to najpopularniejszy, najczęściej spotykany rodzaj leasingu. Charakteryzuje się prostotą księgowania i korzyściami podatkowymi. Kosztem uzyskania przychodu dla leasingobiorcy jest czynsz inicjalny, czyli wpłata początkowa oraz raty leasingowe w całości. Po zakończeniu umowy, która trwa najczęściej od 24 do 60 miesięcy, korzystający ma możliwość wykupić przedmiot, zazwyczaj za jego symboliczną wartość, np.: 1%.

Leasing finansowy

Pod względem podatkowym przypomina bardziej kredyt. Kosztem podatkowym dla korzystającego są odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkowa rat leasingowych. Leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów (w odróżnieniu od operacyjnego, który jest usługą), a co za tym idzie leasingobiorca płaci VAT według stawki, którą objęty jest przedmiot leasingu. Dlatego z leasingu finansowego często korzystają przedsiębiorcy, chcący sfinansować przedmioty objęte niższą stawką VAT, np.: urządzenia medyczne ze stawką VAT 8%

W leasingu operacyjnym kosztem jest zarówno opłata wstępna jak i raty miesięczne w całości. Korzystający natomiast nie amortyzuje środka trwałego, będącego przedmiotem umowy. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się również wartość wykupu o ile nie przekracza 3,5 tys złotych.

Nasza firma specjalizuje się w finansowaniu leasingiem wszelkiego rodzaju urządzenia od sprzętu IT poprzez urządzenia gastronomiczne, budowlane, medyczne i inne aż po rowery.
Do każdego środka trwałego można dokupić oprogramowanie lub akcesoria które również zawarte będą w umowie leasingowej.
Nie leasingujemy pojazdów rejestrowanych.

Niezależnie od przedmiotu zakupu wartość minimalna umowy to 1tyś netto a maksymalna to 30tyś netto.

Okres leasingu jest uzależniony od rodzaju urządzeń i ich stawki amortyzacji. Dla poszczególnych grup prezentuje się on następująco:

 • sprzęt IT – 18-36 miesięcy
 • kopiarki, wyposażenie biura, urządzenia gastronomiczne – 24-48 miesięcy
 • sprzęt fotograficzny – 36 miesięcy
 • telewizory, projektory, technika studyjna – 24-48 miesięcy.

Partnerzy LeaseLink – zarówno e-commerce jak i punkty stacjonarne, a także call centre.

Możesz wybrać leasing w metodach płatności sklepów internetowych będących naszymi Partnerami wówczas automatycznie z koszyka zakupów zostaniesz przekierowany do naszej Aplikacji ON-LINE w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów w ciągu 15 minut.

U naszych Partnerów lub poprzez Call Centre, gdy poprosisz o zapłatę w formie leasingu za realizowane zakupy otrzymasz Link, poprzez który przeniesiesz się do naszej Aplikacji ON-LINE, w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów, w ciągu 15 minut.

Gdy zakupów dokonujesz w Punkcie Stacjonarnym załatwisz wszystko „od ręki” na miejscu oraz odbierzesz zakupy.

Jeśli dostawca nie jest Partnerem Leasing?

Skorzystaj z niezwykle innowacyjnej (jedynej takiej na rynku Europejskim) udostępnionej przez nas opcji WEŹ LEASING TERAZ. Na naszej stronie www.leaselink.pl wprowadzisz wybrane przez Ciebie urządzenie (wklej link do sklepu) wraz z jego ceną oraz swój NIP, adres e-mail, numer tel. a otrzymasz specjalny Link poprzez który przeniesiesz się do naszej Aplikacji ON-LINE w której załatwisz wszelkie formalności bez konieczności dostarczanie żadnych dokumentów w ciągu 15 minut niezależnie od dnia oraz pory.

Prezentowane przez nas oferty są kalkulowane automatycznie. Inteligentny system algorytmów dopasowuje wartość przedmiotu oraz jego amortyzację do optymalnego okresu leasingu. Prezentowana oferta jest zawsze skalkulowana w oparciu o najbardziej korzystny finansowo wariant dla Klienta.

Opłata wstępna przyjęta do naszych kalkulacji wynosi 10% i jest możliwa jej zmiana po wejściu do naszej Aplikacji, na dalszym etapie procesowania wniosku lub zgłoszenie takiej potrzeby Opiekunowi Klienta.

Każda potrzeba Klienta dotycząca zmiany opłaty wstępnej lub dłuższego / krótszego okresu umowy leasingowej jest uwzględniana i znajduje swoje potwierdzenie w umowie.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku oraz płatność miesięczną rat (nie narzucamy kwartalnych). Przedstawione przez nas kalkulacje rzetelnie informują Klienta o wszystkich wydatkach związanych z leasingiem. Nie stosujemy również żadnych ukrytych kosztów związanych z promocjami typu otwieranie konta itp.

Umowa leasingowa obliguje Klienta to ubezpieczenia sprzętu na wypadek kradzieży lub zniszczenia, tak aby ryzyka wyżej wymienionych sytuacji nie zwalniały Klienta z wywiązywania się z opłat leasingowych. LeaseLink jednak nie ubezpiecza i nie narzuca swego ubezpieczenia, pozostawiamy Klientom całkowitą dowolność w tym zakresie.

Zdecydowana większość danych wypełnia się automatycznie za Klienta. Nasza Aplikacja zintegrowana jest ze wszelkimi bazami urzędowymi, dzięki temu zarówno w przypadku indywidualnych działalności gospodarczych jak i wszelkiego rodzaju spółek Klient uzupełnia tylko:

 • pesel,
 • numer dowodu osobistego,
 • data i przez kogo wydany,
 • adres zameldowania.

Nie są wymagane żadne dokumenty. Nie potrzebny jest wniosek leasingowy oraz inne dokumenty rejestrowe i finansowe firmy.

Całość procedury łącznie z otrzymaniem przez Klienta umowy i wpłatą opłat początkowych wynosi 15 minut.

 • wypełnienie wymaganych pół oraz dokonanie opłaty weryfikacyjnej to zaledwie 4 minuty
 • po oczekiwaniu 10 minutowym Klient otrzymuje decyzję i od razu jeśli jest pozytywna dokumenty umowy do akceptacji.
 • akceptacja umowy i dokonanie płatności opłat wstępnych to 1 minuta

Opłata weryfikacyjna 1 zł dokonywana jest szybkim przelewem (pay-by-link) w celu potwierdzenia tożsamości Klienta.

Poprzez opłatę weryfikacyjną nasza Aplikacja wyklucza fakt podszywania się osób trzecich pod reprezentanta firmy.

Opłata ta jest również potwierdzeniem wyrażenia zgód na weryfikację Klienta w dostępnych bazach informacji kredytowej na podstawie których podejmowana jest decyzja o przyznaniu finansowania.

Opłata weryfikacyjna jest bezzwrotna.

Potwierdzeniem woli zawarcia umowy leasingowej i jej akceptacji przez Klienta jest dokonanie opłat początkowych bezpośrednio z naszej Aplikacji ON-LINE szybkim przelewem (pay-bay-link).

W przypadku odbioru towaru w Puncie Stacjonarnym podpisanie umowy w formie papierowej odbywa się w tymże punkcie bezpośrednio przed wydaniem zakupów.

W przypadku gdy towar dostarczany jest zdalnie, podpisanie umowy odbywa się następnego dnia poprzez złożenie podpisu na papierowej wersji umowy w obecności kuriera.

Niezależnie od sposobu dokonywanych zakupów – Klient otrzyma je tak szybko jakby płacił gotówką.

W punkcie stacjonarnym realizujemy cała procedurę „od ręki“ w 15 minut.

W sklepach internetowych oraz poprzez naszą stronę www.leaselink.pl / WEŹ LEASING TERAZ podpisanie umowy oraz dostawa towaru następuje w ciągu 48 godzin (pod warunkiem dostępności towaru u dostawcy).

Faktury na wszystkie opłaty leasingowe wystawiamy w formie elektronicznej i dostarczamy pocztą e-mail.

Opłaty początkowe fakturowane są w ciągu 10 dni od daty wpływu środków.

Miesięczne opłaty leasingowe wystawiane i przesyłane Klientom są 2 dnia każdego miesiąca z 7 dniowym terminem płatności.

Po uiszczeniu ostatniej opłaty leasingowej Klient otrzyma fakturę, której opłacenie potwierdza nabycie leasingowanego urządzenia.

Tak, oczywiście można przy zachowaniu jednak minimalnych okresów leasingu wskazanych ustawowo:

 • sprzęt IT – 18 miesięcy
 • kopiarki, wyposażenie biura, urządzenia gastronomiczne – 24 miesięcy
 • sprzęt fotograficzny – 36 miesięcy
 • telewizory, projektory, technika studyjna – 24 miesięcy

LEASING

tel. +48 32 44 20 280 | mail leasing@pragma.pl

Pozew
Windykacja
Należność wymagalna
Wierzyciel