Porady

Bezskuteczna egzekucja wobec spółki z o.o. Nic straconego!

W obliczu bezskutecznej egzekucji wobec spółki wielu wierzycieli załamuje ręce i akceptuje fakt, że bezpowrotnie utracili należne im pieniądze. (więcej…)

Ugoda z dłużnikiem – czemu służy, jak ją zawrzeć?

Dochodzenie roszczeń przed sądem nie należy ani do łatwych ani przyjemnych. Wie o tym każdy kto ma za sobą jakikolwiek proces. W naszym kraju odzyskanie długu na drodze sądowej trwa średnio dwa lata. Inny problem to koszty. Musi się z nimi liczyć każdy kto zdecyduje...

Drogowskaz na kryzysowy czas

Przedsiębiorcy w Polsce nie mają ostatnio łatwego życia, a medialne doniesienia o wyraźnym spowolnieniu gospodarczym nie nastrajają pozytywnie. Aby poczuć się nieco pewniej w tej „kryzysowej” rzeczywistości, dobrze jest przestrzegać kilku reguł, dzięki którym utrzymamy się na wzburzonej powierzchni. Trzeba pamiętać, że pomimo wielu niekorzystnych...

3 zasady zarządzania należnościami

Zarządzanie należnościami jest złożonym procesem. Niemniej postaraj się Przedsiębiorco zapamiętać chociaż trzy podstawowe zasady: sprawdź przyszłego (i obecnego) kontrahenta, dbaj o dokumentację oraz bezzwłocznie upominaj się o swoje pieniądze. Wszystkie te działania pomogą Ci zachować płynność finansową i zadbać o bezpieczeństwo biznesu, bez narażania się...

Bezpieczny biznes – trzy zasady pragmatycznego przedsiębiorcy

Prawdy oczywiste mają to do siebie, że często o nich zapominamy. W ferworze pozyskiwania nowych kontraktów nie pamiętamy, że w dzisiaj o wygranej powinno się mówić dopiero po potwierdzeniu płatności na naszym koncie. Bo droga do tego jest długa i często wyboista. O czym zatem...

Czy istnieją transakcje bez ryzyka?

Z pewnością wielu przedsiębiorców zadaje sobie to pytanie a otaczająca nas rzeczywistość gospodarcza dostarcza tylko jednej odpowiedzi – nie ma biznesu bez ryzyka. Kto z nas jeszcze kilka miesięcy temu  powiedziałby, że kilka dużych spółek w tym te z indeksu WIG 20 będą w stanie...

Jak powinna być napisana dobra umowa handlowa?

Rozmowę o zarządzaniu ryzykiem przez firmę – nawet we współpracy ze specjalistą, rozpocząć trzeba od  podstaw czyli dobrze podpisanej umowy między kontrahentami. Precyzyjna umowa nie tylko pozwala uniknąć kłopotów, ale także ułatwia współpracę ze specjalistą, np. firmą windykacyjną. Dlaczego? Nawet ona może niewiele zdziałać, jeżeli...

Zyskaj wizerunek rzetelnego przedsiębiorcy

Zarówno zadłużenie wobec kontrahentów, jak i nieściągalne należności od klientów są negatywnie odbierane przez otoczenie biznesowe oraz instytucje finansowe. Nieterminowe płacenie faktur może spowodować, że do firmy szybko przyczepiona zostanie łatka nierzetelnego kontrahenta, a pozbycie się jej będzie żmudne i czasochłonne. W zmianie lub uniknięciu...

Prewencja

Brak zapłaty za wysłany towar lub wykonaną usługę – każda firma napotkała kiedyś ten problem. Nie ma wątpliwości, że ryzyko niewypłacalności kontrahenta jest trwale wpisanym w obrót gospodarczy. Warto zatem wiedzieć, jak minimalizować zatory płatnicze, a także w jaki sposób ich uniknąć. Wiele firm po...

Wykorzystanie faktoringu w branży budowlanej

Nie trzeba brać kredytu na inwestycje budowlane Przeważająca większość inwestycji budowlanych jest finansowana dzięki kredytom bankowym. Nie jest to jednak jedyny i najszybszy sposób na realizację dużych przedsięwzięć. Wśród inwestorów i podwykonawców coraz popularniejsza staje się usługa faktoringu. Na czym polega? Kiedy warto z niej...
Klienci wymagają od Ciebie długich terminów płatności?
Klienci wymagają od Ciebie długich terminów płatności?
Klienci Ci nie płacą?
Klienci Ci nie płacą?
Chcesz kupić sprzęt?
Chcesz kupić sprzęt?
Weksel in blanco

Jest to papier wartościowy wyrażający bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy weksla lub osoby przez niego wskazanej do zapłaty określonej sumy pieniędzy osobie wskazanej w wekslu, w wyznaczonym terminie i miejscu.

Faktoring wymagalnościowy

To gwarancja zapłaty w terminie. Faktor wypłaca środki faktorantowi dopiero w momencie upływu terminu płatności na fakturze. Okres finansowania obejmuje czas od wskazanego na fakturze terminu płatności do momentu faktycznej zapłaty przez dłużnika.

Wierzytelność

Przysługujące wierzycielowi prawo do domagania się od dłużnika spełnienia danego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego. W obrocie gospodarczym są to najczęściej zobowiązania dłużnika do zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi.

Zwłoka

Niespełnienie przez dłużnika w wyznaczonym terminie zobowiązania (zapłata długu, dostarczenie towaru, wykonanie usługi) z powodu okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.