Faktoring z myślą o kliencie, windykacja z myślą o bezpieczeństwie