Jakie działania podjąć w celu odzyskania długu?

Jakie działania podjąć w celu odzyskania długu?