Czy mediacja między wierzycielem a dłużnikiem się opłaca?

Czy mediacja między wierzycielem a dłużnikiem się opłaca?