Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?

Odroczony termin płatności – jak zabezpieczyć się przed zatorami płatniczymi?