Nie zawsze można sprzedać dług czyli konsekwencje zakazu cesji.

Nie zawsze można sprzedać dług czyli konsekwencje zakazu cesji.