Wyższe limity w faktoringu online

Wyższe limity w faktoringu online

Reagując na potrzeby naszych Klientów, wprowadziliśmy na rynek nowy produkt – Faktoring Online z limitami od 300 tysięcy aż do 1 miliona złotych. Zbudowaliśmy go w oparciu o pozytywne doświadczenia zdobyte przy sprzedaży i obsłudze produktu Mikrofaktoring Online.