Wzrost wartości kontraktacji Pragmy Faktoring

Wzrost wartości kontraktacji Pragmy Faktoring

Widoczne jest zwiększenie kontraktacji w ramach usługi faktoringu o 29% r/r. Znaczy wzrost można zauważyć w ramach usługi faktoringu ubezpieczonego z regresem o 36% w stosunku r/r oraz faktoringu z regresem o 41% r/r.