Wzrost wartości wierzytelności Pragmy Inkaso

Wzrost wartości wierzytelności Pragmy Inkaso

Łączna wartość pozyskanych przez Pragma Inkaso wierzytelności wyniosła 361,16 mln zł w IV kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 137% r/r. natomiast łączna wartość kontraktacji Pragma Inkaso w 2016 r. wyniosła 1,34 mld zł, co stanowi wzrost o ok. 18% r/r, w tym nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze sekurytyzacyjne o wartości 772,78 mln zł, faktoring 569,18 mln zł.