Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych

Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych

Fundusz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Pragma Inkaso, nabył od banku z siedzibą w Polsce portfel wierzytelności biznesowych zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej 73,8 mln zł.