Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Proces zdobywania informacji o danym przedsiębiorstwie. Informacje mogą dotyczyć jego wypłacalności, kosztów produkcji, sieci dostawców, podpisanych kontraktów itp.