Faktoring odwrotny: kiedy to MY musimy szybko płacić

Faktoring odwrotny: kiedy to MY musimy szybko płacić

Istnieją sytuacje, kiedy to płatnikowi zależy na jak najszybszym regulowaniu swoich zobowiązań, np. wobec dostawcy podzespołów niezbędnych do utrzymania produkcji.