Faktoring odwrotny: kiedy to MY musimy szybko płacić

Faktoring odwrotny: kiedy to MY musimy szybko płacić

Istnieją sytuacje, kiedy to płatnikowi zależy na jak najszybszym regulowaniu swoich zobowiązań, np. wobec dostawcy podzespołów niezbędnych do utrzymania produkcji.

Zobacz także

Klienci wymagają od Ciebie długich terminów płatności?
Zatory płatnicze już przestaną być Twoim problemem
Klienci Ci nie płacą?
Sprzedaj swoich dłużników i odzyskaj płynność finansową

Inne porady