Jakie korzyści poza finansowaniem daje firmie faktoring?

Jakie korzyści poza finansowaniem daje firmie faktoring?