Sprzedaż wierzytelności w porozumieniu z dłużnikiem.

Sprzedaż wierzytelności w porozumieniu z dłużnikiem.