Długie terminy płatności nie muszą Cię ograniczać
Zyskaj natychmiastowe finansowanie w usłudze faktoringu
Zobacz także
Klienci ci nie płacą?
Zamów windykację
Chcesz kupić sprzęt? Weź go w leasing
Weź leasing

Faktoring

W Pragmie wsłuchujemy się uważnie w każdy biznes, aby zaproponować indywidualne rozwiązanie faktoringu.

Wybór zgodnie z potrzebą

Wybór zgodnie z potrzebą

Wybierz jeden z kilku wariantów faktoringu. Dla małych przedsiębiorstw przygotowaliśmy dedykowaną ofertę MIKROfaktoringu.
Wykorzystaj swój potencjał

Wykorzystaj swój potencjał

Już nie musisz tracić cennych zasobów na negocjowanie terminów płatności.
Zyskaj kapitał obrotowy

Zyskaj kapitał obrotowy

Tak ważny do stabilnego działania firmy oraz utrzymania płynności finansowej.
Popraw zdolność kredytową

Popraw zdolność kredytową

Sięgaj bez skrępowania po dodatkowe źródła finansowania dla firmy.

Jak poprawić płynność finansową firmy korzystając z faktoringu?

Faktoring

Uniwersalne narzędzie finansowe zapewniające błyskawiczne otrzymanie gotówki tytułem zrealizowanych usług lub sprzedanych towarów. Bez czekania, niepewności oraz ryzyka. Zamiast środków zamrożonych w fakturach – pieniądze na koncie, które będą aktywnie pracowały na rozwój firmy. Jesteśmy przekonani, że masz sporo pomysłów, jak je zainwestować. Faktoring oferowany jest również dla odbiorców zagranicznych z terenu UE. Usługa ta jest najbardziej zbliżona do kredytu w rachunku bieżącym pod saldo należności – to stałe finansowanie powtarzalnych należności w ramach ustalonych limitów. Z tego wygodnego rozwiązaniami korzystają chętnie małe i średnie firmy. Zapewnij sobie elastyczność w zarządzaniu płynnością finansową i jednocześnie terminowe spłaty należności tytułem wystawianych faktur.

Mikrofaktoring PragmaGO

Opcja sprawdzająca się najlepiej w mikroprzedsiębiorstwach o obrotach na poziomie do ok. 3 milionów złotych. Skorzystaj z pełnego pakietu korzyści faktoringu na z góry określonych zasadach wzajemnego rozliczenia. Za realizację usługi zapłacisz przejrzyście skalkulowane, ryczałtowe wynagrodzenie (możesz również wybrać konwencjonalną formę rozliczeń, taką jak w innych usługach faktoringowych). W ten sposób możesz z wyprzedzeniem zaplanować rozliczenia z Pragmą, pozostawiając sobie pełną kontrolę kosztów. Stworzyliśmy proste reguły, by nasza współpraca była w pełni transparentna.

Wykup faktur

Dedykowany dla firm, które mają do sfinansowania pojedynczą wierzytelność. To także świetne rozwiązanie, kiedy chcesz wypróbować usługę faktoringu lub jednorazowo objąć faktoringiem innego odbiorcę niż wskazanego w stałej umowie. Jednorazowy wykup faktur w każdej chwili może zostać zamieniony na stałe powtarzalne finansowanie.

Faktoring odwrotny

Sposób finansowania optymalny dla przedsiębiorców w sytuacji, gdy dostawcy oczekują szybkiego regulowania należności, a firma zmuszona jest czekać przez dłuższy czas na zapłatę za dostarczone towary. W takim logistycznym łańcuchu zależności jesteś narażony na brak środków obrotowych, którego efektem jest brak gotówki na kolejne zamówienia. W faktoringu odwrotnym Pragma reguluje Twoje zobowiązania w stosunku do dostawców w wymaganym terminie. Zyskasz nie tylko płynność finansową, ale i mocną pozycję negocjacji warunków handlowych.

Usługi dodatkowe

.

Dyskonto weksli

Finansowanie wierzytelności wekslowej, czyli wierzytelności oderwanej od zdarzenia gospodarczego, to wsparcie i uzupełnienie w finansowaniu łańcucha transakcji: dostawca-klient-odbiorca. Umożliwia szybki dostęp do finansowania, nawet gdy wierzytelność nie spełnia kryteriów wymaganych przez firmę faktoringową. Weksel może być również narzędziem umożliwiającym rozliczanie wierzytelności przeterminowanych lub formą przedpłaty za towar lub usług.

Zaliczka

Ta forma dodatkowego finansowania, która wspiera przedsiębiorcę wtedy, gdy ma szansę na realizację intratnego zamówienia czy kontraktu, którego skala i kosztochłonność wymaga dużego zaangażowania już na początku jego realizacji. To także pomoc dla przedsiębiorcy, gdy spotkały go nieprzewidziane wydatki związane z podstawowym profilem działalności. Zaliczka łączy w sobie elementy faktoringu odwrotnego, pożyczki i klasycznego faktoringu. Finansowanie uruchamiane jest zaraz po podpisaniu umowy z Faktorem lub w dowolnym momencie jej trwania, a sama zaliczka rozliczana jest poprzez przedstawienie faktur zgłaszane w ramach umowy faktoringowej. Zaliczka jest również rozwiązaniem dedykowanym do spłaty funkcjonującej umowy faktoringowej. Dzięki temu klient może zmienić firmę faktoringową, nie wyciągając środków z obrotu, a cały proces wraz ze wsparciem prawnym obsługiwany jest przez Pragmę.

Pożyczka

Krótkoterminowa pożyczka przeznaczona na działania związane z podstawowym profilem działalności służy najczęściej jako rozwiązanie pomostowe do czasu uzyskania docelowego finansowania bankowego. Jako zabezpieczenia najczęściej wykorzystywane są należności, ale istnieje możliwość wykorzystania innych zabezpieczeń zaproponowanych przez klientów.

Przesłanie dokumentów do doradcy
Przesłanie dokumentów do doradcy

Przesłanie do Doradcy dokumentów finansowych oraz umowy, faktury i potwierdzeń odbioru.

Przedstawienie oferty przez Pragmę
Przedstawienie oferty przez Pragmę

Otrzymujesz informację o ofercie i decydujesz, czy informujesz odbiorcę o faktoringu dla tej faktury.

Poinformowanie odbiorcy o sfinansowaniu faktury
Poinformowanie odbiorcy o sfinansowaniu faktury

Potwierdzenie zgodności faktury z odbiorcą.

Przesłanie dokumentów do doradcy
Przesłanie dokumentów do doradcy

Przesłanie do Doradcy dokumentów finansowych oraz informacji nt. odbiorców proponowanych do umowy faktoringowej.

Przedstawienie oferty przez Pragmę
Przedstawienie oferty przez Pragmę

Otrzymujesz wstępną informację, na jaką ofertę możesz liczyć i decydujesz, czy uzupełniasz nam bardziej szczegółowe informacje.

Wypełnienie wniosku o faktoring
Wypełnienie wniosku o faktoring

Wypełnienie wniosku o faktoring i złożenie dokumentów na Komitet Kredytowy.

Decyzja Komitetu Kredytowego
Decyzja Komitetu Kredytowego

Decyzja Komitetu Kredytowego i podpisanie umowy.

Rozesłanie cesji do odbiorców
Rozesłanie cesji do odbiorców

Rozesłanie cesji do odbiorców i uruchomienie finansowania.

Chcesz wziąć faktoring na próbę?

Moglibyśmy godzinami opowiadać o zaletach faktoringu. Ale przejdźmy do rzeczy. Przekonaj się osobiście, jak faktoring poprawia bieżącą płynność finansową, pozytywnie wpływając na kondycję Twojego biznesu.

Wypróbuj flagową usługę Pragmy. Jednorazowo, bez zobowiązań i ryzyka. Zweryfikuj korzyści, dzięki którym tysiące firm w Polsce buduje przewagę konkurencyjną.

Musisz czekać na termin płatności faktury?
Zamień fakturę na gotówkę nawet w 2h całkowicie online
Klienci wymagają od Ciebie długich terminów płatności?
Zatory płatnicze już przestaną być Twoim problemem
Klienci Ci nie płacą?
Sprzedaj swoich dłużników i odzyskaj płynność finansową